Skip to main content

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren bestaan onder andere uit:

Het omspitten en egaliseren van tuinen

Het verwijderen en afvoeren van bossages

Het voorbereiden van straatwerkzaamheden

Het uitgraven en aanvullen van bouwputten

De aan- en afvoer van grond, zand en grind

Het graven van sleuven voor leidingen, riolering en drainage

Het onderhoud van sloten

Aanleggen paardenbak

Gladheidbestrijding

Diverse werkzaamheden